Dla samorządów

Szanowni Państwo!

Wszyscy jesteśmy zaskoczeni sytuacją za wschodnią granicą. Jesteśmy dumni z odpowiedzi Polaków na krzywdę Sąsiadów, mobilizację oraz chęć niesienia pomocy. Czując odpowiedzialność i potrzebę włączenia się w pomoc dla Ukrainy udostępniamy narzędzie umożliwiające oferowanie noclegów przez mieszkańców oraz zarządzanie nimi przez pracowników samorządu.


Odbyliśmy konsultacje z lokalnym samorządem oraz centrum kryzysowym, aby poznać największe wyzwania, które wymagają natychmiastowych rozwiązań usprawniających niesienie pomocy dla uchodźców. Po konsultacjach podjęliśmy decyzję, aby opracować system informatyczny w formie strony internetowej POLACYDLAUKRAINY.PL, który wspomoże samorządy w zbieraniu zgłoszeń od chętnych mieszkańców dotyczących możliwego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.


Wprowadzone rozwiązania gwarantują pełną anonimowość dla osób oferujących zakwaterowanie oraz łatwą nawigację dla operatorów po stronie samorządu.


Pracujemy w 100% non-profit, a jedynym naszym celem jest pomoc obywatelom Ukrainy. Będzie to dla nas wieka satysfakcja, jeśli będziemy mogli pomóc Państwu w zapewnieniu dachu nad głowami naszych Sąsiadów.


Jeśli jesteś przedstawicielem samorządu skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do listy kwater oferowanych na obszarze Twojej Jednostki terytorialnej którą reprezentujesz.

[email protected]